Serap Yılmaz

İllüstratör / Grafik Tasarımcı

  • OMÜ'de Akademisyen
  • Hacettepe Üniversitesi, Grafik / Sanatta Yeterlik 
  • Türk Medikal İllüstratörler Grubu Üyesi

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar - Grafik Bölümü’nde tamamlamıştır. Sanatta Yeterlik eğitimi ise, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar - Grafik Bölümü’nde devam etmektedir. 2012-2017 yılları arasında reklam ajanslarında sanat yönetmeni ve illüstratör olarak çalışmıştır. T.C. Ticaret Bakanlığı destekli projelerde firmalara tasarım desteği sağlamıştır. Yüksek Lisans tezini medikal illüstrasyon üzerine yazmış olan Yılmaz, birçok ulusal hastane ve üniversitenin tıp bölümlerine medikal illüstrasyon çalışmaları yapmış ve tasarım danışmanlığı sağlamıştır.

Sanatçı, bugüne kadar ulusal ve uluslararası birçok sergi, konferans ve sempozyumlara katılmıştır. 2021 yılında “My Pandemic Mind” illüstrasyonu, Distant Connections - The Lockdown Lowdown dergisinin “Women and COVID a Gendered Pandemic” isimli özel sayısına seçilmiştir. Aynı eser, 2022 yılında Türk Medikal İllüstratörler Grubu’nun düzenlediği “Uluslararası Medikal İllüstrasyon Sempozyumu” sergisinde yer almıştır. 3 yıldır Dr. Levent EFE’nin mentörlüğünde eserler ürettiği ve aynı zamanda üyesi olduğu Türk Medikal İllüstratörler Grubu’nun kurumsal logosunu tasarlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Biyoçeşitlilik Araştırma Merkezi ve Müzesi için fosil kaydı illüstrasyonu hazırlamıştır.

Şu an Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tasarım Bölümü Grafik Tasarım Programı’nda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve OMÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının yürüttüğü “BasicEDU" isimli projenin kurumsal logosunu tasarlamıştır. Son olarak, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli "Yaratıcı Kültür Endüstrileri Genç Girişimcilerle Buluşuyor" projesinde tasarım eğitimi vermiştir.